Derinlemesine Bilgi

Ülkemizde, nakit dışı ödeme yöntemlerinin ve elektronik para kullanımının bireysel ve kurumsal alanda gözle görülür şekilde artması, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanlarında faaliyet gösteren pek çok yerli ve yabancı kuruluşu da beraberinde getirmiş ve bu kuruluşlara ilişkin hukuksal zeminin oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede, hizmet sunanlar ile hizmet sağlayanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sağlayanlar nezdinde sektöre olan güveni temin etmek ve hizmet sunanları bir otoritenin iznine ve kontrolüne tabi tutmak amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) 27.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik, başta faaliyet izni alınmasına dair olmak üzere iç sistemlerine, bilgi sistemlerine ve faaliyetlerine ilişkin diğer konularla ilgili de pek çok yükümlülük getirmektedir. Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelik ise ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esaslarını belirlemektedir.

Hizmetlerimiz

  • Hayata geçirmek istedikleri iş modeline özel sözleşme ve risk analiz raporlarının hazırlanması,
  • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca faaliyet izni alabilmeleri için gerekli her türlü doküman ve belgenin hazırlanması,
  • Hizmet sunan ve sağlayanlara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Oluşabilecek ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması.

Elektronik Para ve Ödeme HizmetleriAlper Onar

Kıdemli Ortak

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

Kripto Paralara İlişkin Önemli Yasaklar Getiren TCMB Yönetmeliği Yayınlandı!

Makaleler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

16 Nisan 2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte;

Nisan 16, 2021

Kanun’un Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte Ülkemizde Kripto Varlıklara İlişkin Hizmet Sağlayanların Dikkat Etmesi Gereken Husus: Lisanslama

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Kripto varlıklara ilişkin Kanun taslağının (Taslak) Meclis’e sunulması şüphesiz uzun zamandır kripto varlık sektöründe beklenen bir konu. Sektörde düzenlemeye ilişkin...

Mart 28, 2020

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele