Birleşme ve Devralma, şirketlerin ve pay sahiplerinin geleceklerini önemli ölçüde etkileyen, farklı aşamaları bünyesinde bulunduran bir işlem olduğu için çok dikkatli bir planlama, değerlendirme ve yetkin bir deneyim gerektirmektedir. Çok basamaklı olan bu hukuki süreçte müvekkilin her adımda en iyi şekilde temsil edilmesi ve menfaatlerinin en iyi şekilde gözetilmesi için tarafımızca kapsamlı bir danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bizler ekibimizle beraber bu alanda; sonuç odaklı ve yenilikçi çalışma prensibini benimsemiş olup gerek satıcı gerekse de alıcı tarafları lokal ve sınır ötesi Birleşme&Devralma işlemlerinde sürecin başlangıç aşamasında (gizlilik sözleşmeleri, niyet mektubu), ilerleyen aşamalarda (hukuki inceleme-due diligence,  tüm proje sözleşmeleri, ön şartların takibi, gerekmesi halinde idari kurumlardan ilgili izinlerin alınması safhaları) ve kapanış aşamasında (pay devrinin, sermayeye iştirak işlemenin ve yönetim değişikliğinin gerçekleştirilmesi) en kapsamlı ve sonuç odaklı şekilde temsil etmekteyiz.

  • Gizlilik sözleşmesi, niyet mektubu, bağlayıcı/bağlayıcı olmayan fiyat teklifi hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Kapsamlı veya önemli bulgulara yönelik hukuki inceleme çalışması yapılması, raporların ve yönetici özetlerinin hazırlanması, hukuki risklerin değerlendirilmesi, bunlara ilişkin bilgi notları hazırlanması,
  • Pay devir, sermayeye iştirak, pay sahipleri sözleşmesi ve açıklama mektubu başta olmak üzere her türlü proje dokümanı ve eklerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, imza sürecinin organize edilmesi,
  • Ön şartların tamamlanmasında müvekkil şirkete destek olunması, bunların takibi, projenin içeriğine göre Rekabet Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, SPK ve BDDK gibi kurumların izninin alınması,
  • Pay devrinin/sermayeye iştirak işlemlerinin ve yönetim değişikliği varsa buna ilişkin genel kurul işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması.

Birleşme ve Devralmalar

Alper Onar

Kıdemli Ortak

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Onur Ergün

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele