Günümüzde birçok aile şirketi, aile arasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı şirketlerinin geleceği hakkında endişe duymaktadır. Bu durumda, kendi içinde barındırdığı riskleri minimalize etmek adına pay sahipleri için bağlayıcı nitelikte olan, hazırlanması ve müzakeresi uzmanlık gerektiren aile anayasaları düzenlenmekte olup nesiller boyunca sürdürülebilir bazı kurallar zemine oturtulmakta ve aynı zamanda da şirketlerin kurumsallaşması sağlanmaktadır. Böylece, şirketlerin uzun vadede devamı için önlem alınmış olunmakta ve kurumsal yapı başarılı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmaktadır.

 

Şirketlerin kapsamlı incelemesini yaptıktan sonra, müvekkil odaklı yaklaşım ve yılların verdiği geniş bilgi ve tecrübe birikimiyle Aksan Hukuk aile anayasalarının hazırlanması, uygulanmasının sağlanması ve şirketlerinin işleyişinin sağlam temellere oturtulmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına rehberlik etmektedir.

  • Aile varlıklarının saklanması, varlık gelirlerinin kullanımı ve dağıtımına ilişkin prosedürlerin ve aile anayasasının hazırlanması,
  • Şirket paylarının korunması ve devir prosedürlerinin belirlenmesi,
  • Şirket pay sahipleri ile görüşerek, kendi ve şirketin ihtiyaçları, hedefleri ve amaçlarının değerlendirilerek sağlık bir şekilde tespit edilmesi,
  • Hissedarların hakları, sorumlulukları ve pay yapısının belirlenmesi,
  • Şirket varlıkları ile birlikte, aile fonlarının oluşturulması için danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Aile anayasası kaynaklı ihtilaflarda rehberlik edilmesi, çatışma çözümü ve kriz yönetimi,

Aile Anayasaları

Onur Ergün

Kıdemli Ortak

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele