Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetlerin başlatmak, yerel pazarlara girmelerini sağlamak ve uluslararası iş birliği modelini oluşturmak amacıyla hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamaktayız.

  • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması,

  • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun kuruluş sürecinin yönetimi,

  • Ticaret Sicil Müdürlüğü tescil işlemlerinin yürütülmesi,

  • Şirketin faaliyet göstereceği sektöre özgü lisans ve izinlerin alınması,

  • Olası hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi veya çözümü için uygun risk yönetimi stratejilerinin belirlenmesi

     

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Ulusal ve uluslararası yatırımcılara ve şirketlere yönelik olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu mevzuatına uyumluluğun sağlanması başta olmak üzere, müvekkillerimizin hedef ülkedeki yatırım yapma sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki riskler, düzenlemeler ve uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık sağlamaktayız.


Çok çeşitli ve küresel müvekkil kitlesine hitap eden ekimiz, öncelikle seçkin bireylere ve saygın aile vakıflarına hizmet vermekte ve bu kişilerin Türkiye’deki yatırımlarını ustalıkla yönlendirmektedir. Uzman ekip, yalnızca Türkiye’deki yabancı yatırımcılara değil, aynı zamanda yurtdışındaki Türk yatırımcılara da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


Tanınmış Türk markalarının uluslararası alanda franchise verilmesi sürecinin başlangıç ve işleyişi sırasında gerekli her türlü danışmanlık hizmetleri ve yaşadığı uyuşmazlıkların çözümü için gerekli desteği sağlayarak, Türk markalarının yurt dışı açılımları süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu mevzuatına uyumluluğun sağlanması,
  • Hedef ülkelerdeki yatırım düzenlemeleri ve yasal gerekliliklerin incelenmesi,
  • Yatırım anlaşmalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi,

Uluslararası Yatırımlar Departmanı

Fatma Gümüş

Yönetici Avukat

Zeynep Taydaş

Yönetici Avukat

Sem Behar

Stajyer Avukat

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele