Şirketler hukuku, işletmelerin kuruluş, yönetim ve faaliyetlerini düzenleyen çok kapsamlı bir hukuk dalı olup şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli hukuki ve kurumsal yapının oluşturulmasını ve işletilmesini kapsar. Şirketin kendi bünyesinde gerekli regülasyonların yapılmasının yanında şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve ilgili üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri ve sorumlulukları da gene bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu alanda yetkin ekibimizle beraber, şirketlere gerekli hukuki desteği sağlamakta ve şirketlerin kuruluş, birleşme, bölünme, nev’i değiştirme ve grup içi hisse devir işlemleri yanında ticaret hukukundan kaynaklı tüm hukuki süreçlerini en verimli şekilde yönetmekteyiz.

 

Şirketler hukuku alanında, danışmanlık ile birlikte dava ve uyuşmazlık alanında da hukuki hizmet sağlamakta ve şirketler hukukundan kaynakla uyuşmazlıkların çözümünde aktif dava takibi hizmeti sağlamaktayız.

  • Taslak sözleşme, protokol, taahhütname vb. dokümanların oluşturulması, gelen sözleşme ve sair metne görüş verilmesi, müzakere edilmesi;
  • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının hazırlık evrakının hazırlanması, sürecin yönetilmesi;
  • Sermaye artırımı, azaltımı, kuruluş, birleşme, bölünme, nev’i değiştirme ve her türlü esas sözleşme tadiline ilişkin hukuki sürecin yönetilmesi, tescil işlerinin tamamlanması;
  • Grup şirketleri arasındaki hukuki ilişkinin doğru şekilde kurulması ve şirketler topluluğu hükümlerine uyumun sağlanması;
  • Şirketin faaliyetlerinin tabi olduğu yasal mevzuatın yakından takibi ve olası değişikliklerde şirketin en hızlı şekilde bilgilendirilmesi.

Şirketler Hukuku

M. Özgür Kaplan

Kıdemli Ortak

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Alper Onar

Kıdemli Ortak

Onur Ergün

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele