Finansal sistemin teknoloji ile desteklenmesi fikrini merkeze alan fintek (FinTech) kuruluşları; ödeme sistemleri, havale sistemleri, e-para, alacak yönetimi, sigortacılık gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir. Özellikle ülkemizde oldukça gelişmiş olan fintek sektörü, son on yıldaki birçok hukuki gelişmeye temas eden bir özellik de barındırmaktadır. Bu noktada, yenilikçi teknolojilerle uyumlu bir yasal çerçeve oluşturmak, finansal hizmetlerin hem kullanıcılar hem de şirketler açısından güvenli ve istikrarlı kalmasını sağlayacaktır.

 

Fintek kuruluşlarının finansal hizmetlerin sunumuna getirdikleri yeniliklerin, yasal düzenlemeler karşısındaki konumunun değerlendirilmesi ve faaliyetlerin, özel nitelikli regülasyonlara uyumunun kontrol edilmesi gibi noktalarda hukuki danışmanlık ihtiyacı ile karşılaşılmaktadır. gerekmektedir. Bu noktada, Aksan Hukuk Bürosu tarafından;

  • T.C. Merkez Bankası denetimine tabi olarak kurulabilen, faaliyetlerine başlayabilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının T.C. Merkez Bankası nezdindeki başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
  • Veri ve bilgi güvenliği politikalarının hazırlanması,
  • AML, KYC süreçlerine ilişkin dokümantasyonun hazırlanması, şüpheli işlemlere yönelik hukuki danışmanlık sağlanması,
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu düzenlemeleri gibi özel nitelikli mevzuata uyum sağlanması amacıyla uyum projeleri yürütülmesi,
  • Müşteri sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeler gibi Fintek kuruluşları için yüksek önemi haiz sözleşmelerin/dokümanların hazırlanması

hizmetleri sunulmaktadır.

Finansal Teknolojiler – FİNTEK

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Alper Onar

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele