Halka Arz

Fon ihtiyacının karşılanması, özellikle aile şirketlerindeki kurumsallaşma sürecinin hızlandırılması, pay sahiplerinin/yatırımcıların şirket paylarının belirli bir kısmını satarak (exit) gelir sağlaması gibi çeşitli amaçlarla; paylarını halka arz edilen anonim ortaklıklar, şirketin halka arz sonrası yönetim yapısının kurgulanabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen avukatlık hizmeti alması gerekmektedir. Aksan Hukuk Bürosu olarak halka arz süreçlerine ilişkin;

  • Esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, bağımsız hukukçu raporu ile izahnamenin hazırlanması,
  • Halka arz olan ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında tabi olduğu yükümlülüklere yönelik danışmanlık sağlanması

 

hizmetleri sunulmaktadır.

Özel Sermaye Fonları

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulan girişim sermayesi yatırım fonları statüsü altından organize olmuş özel sermaye fonları; fon yatırımcılarının arasındaki ilişkinin düzenlenmesi, fonun yönetim kontrolü, kar dağıtımları, kaynak taahhütlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi gibi birçok konuda hukuki danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca ilişkin Aksan Hukuk Bürosu tarafından;

  • Fon kuruluş ve ihraç dokümanlarının hazırlanması,
  • Fon yatırımcıları ile yönetici arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlendiği yatırımcı sözleşmesinin (LPA) hazırlanması

 

hizmetleri sunulmaktadır.

Genel Sermaye Piyasası Hukuku Danışmanlığı

Sermaye piyasası mevzuatına tabi olan, kuruluş ve faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde sürdüren şirketler, gerek  Sermaye Piyasası Kurulu ile olan ilişkilerinde gerekse mevzuata uyumlu olarak hareket etme noktasında sermaye piyasası hukuku danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada Aksan Hukuk Bürosu tarafından;

  • Portföy yönetim şirketi, aracı kurum, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kitle fonlama platformlarına ilişkin kuruluş ve faaliyet izni süreçlerinin yönetilmesi,
  • Sukuk ve diğer İslami finansman enstrümanlarının hazırlanmasına yönelik hukuki danışmanlık sağlanması,
  • Sermaye piyasası mevzuatına uyuma ilişkin danışmanlık sağlanması

 

hizmetleri sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Hukuku

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Alper Onar

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele