2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veriler alanında yeni bir düzene girilmiş ve şirketlere ek yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülükler temel olarak; şirket veri envanterlerinin hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, gereken hallerde ilgili kişilerden açık rıza alınması, veri güvenliğinin sağlanması, başvuruların cevaplanması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının yerine getirilmesi, veri sorumluları siciline kayıt yapılmasıdır. Bu noktada Aksan Hukuk Bürosu; müvekkillerine, Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren birçok şirketin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

  • Şirket’in KVKK ilişkili organizasyonel departmanlarının belirlenmesi (gerekiyorsa oluşturulması),bu departmanlar ile KVKK odaklı toplantılar yapılması, bu alanda gereklikler ve eksikliklerin belirlenmesi ve bu kapsamda KVKK uyumluluk aksiyonlarının şekillendirilmesi,
  • KVKK’nın getirdiği yükümlülüklere ilişkin, Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi ve yeni başlayan personeller olması halinde, belirli zaman aralıklarıyla yeni eğitimler düzenlenmesi,
  • Halihazırda kaydedilen veya kaydedilecek olan kişisel verilerle ilgili her bir departman bazında bir veri envanteri oluşturulması, ve düzenli olarak bu veri envanterlerinin güncellenmesi,
  • Hazırlanan veri envanteri kapsamında; şirket’te sistematik veri yönetim disiplini oluşturulması ve bu kapsamında uyumluluk belge seti (aydınlatma metni, veri işleme politikaları, gizlilik politikası, çerez politikası, açık rıza metinleri, elektronik ticari ileti izni vb.) hazırlanması ile bu belge seti içerisinde yer alan dokümanların belirli aralıklarla güncellenmesi,
  • Şirket’in taraf olduğu veya olacağı her türlü sözleşme metinlerinin KVKK açısından incelenmesi ve gerektiğinde bu sözleşmelerim müzakere & revize edilmesi,
  • Şirket’in veri sorumlusu siciline (“VERBİS”) kayıt prosedürlerinin gerçekleştirilmesi,
  • KVKK ve GDPR ile ilgili olarak üçüncü kişilerden gelen başvuruların cevaplandırılması konusunda Şirket’e aktif destek verilmesi,
  • KVKK ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen kararların veya yayınlanan duyuruların güncel olarak Şirket yetkili ekibine aktarılması, mevzuat değişiklikleri olması halinde yeni şirket politikalarının belirlenmesi ve şirket bünyesinde gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Oktay Şener

Yönetici Ortak

Cana Taşkın

Kıdemli Yönetici Avukat

2024 yılı KVKK Yazı Dizisi 1 | Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ocak 2024 Duyuruları

Kişisel Verilerin Korunması Makaleler

Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) tarafından 2023/2135 Sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) ile Veri Sorumluları Sicili...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Karar Özetleri

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca tanzim edilen idari para cezaları adeta içtihat görevi...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Paylaşılan En Güncel Kararlar

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

24 Nisan ve 21 Haziran 2023 tarihlerinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (''Kanun'') kapsamında...

Haziran 3, 2024

Bülten | Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aylık Bülten – Mayıs 2022

Kişisel Verilerin Korunması Makaleler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Mayıs ayı içerisinde 15 adet Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararı yayımlanmış, Veri Temelli...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aylık Bülten -Şubat 2022-

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Şubat ayı içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararları, Katılım Belgesine İlişkin Usul ve...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aylık Bülten – Aralık 2021

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Aralık ayı içerisinde Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, iş vaadi...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aylık Bülten | Ocak 2022

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Ocak ayı içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararı, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında...

Haziran 3, 2024

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aylık Bülten – Ekim 2021

Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Ekim ayı içerisinde unutulma hakkının arama motorları özelinde değerlendirilmesine ilişkin rehber, Radyo ve Televizyon...

Haziran 3, 2024

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele