Aksan Hukuk Bürosu, geniş bir endüstri yelpazesine iş hukuku başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ile işveren – çalışan arasındaki ilişkiye uygulanabilen her hukuk alanında tam spektrum hizmet sunar. Aksan, müvekkillerinin insan kaynakları departmanlarıyla sıkı bir işbirliği içinde çalışarak, istihdam süreci boyunca tüm prosedürlerin baştan sona yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yürütüldüğünden emin olur ve gerektiğinde müvekkillerinin uygulamalarını yasalara uygun hale getirmelerine destek sağlar.

 

Günümüzde bir işverenin en değerli varlıklarından olan insan kaynağı kapsamında Aksan, alanında uzman ve yetkin avukatlarıyla birlikte birçok farklı sektörden yerli ve yabancı müvekkillerinin bu alandaki haklarının tesisi, korunması, stratejilerinin belirlenmesi ve süreç yönetimi hususunda sonuç odaklı, geniş kapsamlı danışmanlık, dava ve alternatif uyuşmazlık çözümü hizmeti sunar.

  • Şirket içi politikalar, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmeleri, davranış kuralları, yetenek yönetimi, performans değerlendirme sistemi, yurtdışı çalışma (expat) politikaları, hisse opsiyon planları başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işletme içerisindeki belgelerinin tasarlanması, gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi,
  • İş sözleşmelerinin, İK politikalarının ve işyeri prosedürlerin güncellenmesi ve/veya yeniden tasarlanması,
  • Yeniden yapılanma (birleşme, bölünme, devir ve iş hacmi azalması, toplu işçi çıkarma vb.) süreçlerinde istihdam yönetimi,
  • İhbar, iç soruşturma ve savunma taleplerinde her türlü hukuki danışmanlık verilmesi, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin taraf olduğu çalışan – işveren ilişkilerinin yönetimi ve sona erdirilmesi,
  • Çalışan buluşları danışmanlığı verilmesi ve işletme bünyesinde çalışan buluşlarına özgülenmiş bir yönetim sistemi kurgulanması,
  • Beyaz yaka suçlarında istihdam süreci yönetimi ve soruşturma aşamasında İK ekiplerine destek sağlanması,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı

Zeynep Taydaş

Yönetici Avukat

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayınlandı!

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 125 Numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan...

Haziran 3, 2024

Yazı Dizisi 4 | Yabancı Çalışanların Ücret, İş Güvencesi, Sağlık ve Emeklilik Hakları

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yazı dizimizin bu bölümünde Türkiye’de çalışan yabancıların ücret, emeklilik, sağlık hakkı gibi sosyal hakları ve iş güvencesinden faydalanma şartları ele...

Haziran 3, 2024

Yazı Dizisi 3 | Türkiye’de Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları ve Yükümlülükleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde, yabancıların Türkiye’deki çalışma şartlarına genel bir çerçeve çizilmiş, çalışma izinleri ele alınmıştır. Bu yazımızda ise Türkiye’de...

Haziran 3, 2024

Depremin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini ağır...

Haziran 3, 2024

Yazı Dizisi 2 | Yabancılar İçin Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Süreçleri

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yazı dizimizin ilk bölümünde yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için aranan şartlar ve çalışma izinleri üzerine genel bir çerçeve çizilmiş, çalışma izin...

Haziran 3, 2024

Yazı Dizisi 1 | Türkiye’de Yabancıların Çalışma Şartlarına Genel Bakış ve Çalıştırma Şartları

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Türk vatandaşı olmayan kişilerin (“Yabancılar”) Türkiye’de çalışmaları, resmi çalışma iznine tabidir. Yabancıların çalışma izni başvuruları bizzat kendileri tarafından yurtiçinde Çalışma...

Haziran 3, 2024

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

27 Temmuz 2021 tarihinde 31550 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’...

Ağustos 11, 2021

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele