Müvekkillerimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin olarak tahsil edilememiş alacakların veya ofisimizce takip edilen davalar sonucunda bir mahkeme kararına bağlanan alacakların tahsiline ilişkin gerekli her türlü işlemler yetkili merciler aracılığıyla ofisimizce yürütülmektedir.

 

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta, yetkili merciler eliyle borçludan alacağın tahsil edilmesi, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri ofisimizce yürütülmektedir.

  • Alacak tahsilatı,
  • Üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti ve tahsili
  • Borçlu şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık sağlanması,
  • İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve dava ile icra takiplerinin yürütülmesi hizmetini sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku Departmanı

Fatih Demirci

Yönetici Avukat

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çıktı

Makaleler İcra ve İflas Hukuku

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 30.11.2021 tarihinde 7343 sayılı...

Haziran 3, 2024

İcra Ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Makaleler İcra ve İflas Hukuku

19 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7327 Sayılı ‘’İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’...

Haziran 24, 2021

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Makaleler İcra ve İflas Hukuku

İcra dosyalarının gerekli özen ve dikkati göstererek izlenecek yollar sayesinde çok daha düşük ücretler ödenerek kapatılabilmesi mümkündür. İcra dosyalarının ödeme...

Ocak 15, 2020

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele