Aksan Hukuk Bürosu olarak, toplumun en temel birimi olan aile içindeki ilişkilerin düzenlendiği Aile Hukuku alanında ve yine aile bağları ile doğrudan ilişkili Miras hukuku alanında doğru analiz ve yöntemler sayesinde her türlü uyuşmazlık noktasında müvekkillerimizin menfaatini koruyan adımları atmakta ve bu alanda dava danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

  • Soybağı davalarının yürütülmesi,
  • Anlaşmalı boşanma davalarında protokollerin düzenlenmesi ve devamında dava sürecinin yürütülmesi,
  • Mal tasfiyesine ilişkin dava sürecinin takibi,
  • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararlarının alınmasına yönelik sürecin takibi,
  • Tenkis, mirastan mal kaçırma, mirasın reddi , veraset ilamının alınması işlemlerine ilişkin davalar ile tereke tespiti ve terekenin yönetilmesi davalarının takibi,
  • Mirastan feragat sözleşmesi, miras sözleşmesi ile vasiyetname işlemlerinin yürütülmesi,
  • Miras şirketinin yönetimi alanlarında hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

Aile ve Miras Hukuku

Sevgi Toluay

Kıdemli Ortak

Nihan Küpelioğlu Gelmez

Kıdemli Yönetici Avukat

Aile Şirketleri Danışmanlığı / Aile Anayasası

Makaleler Aile Hukuku

Aile şirketleri ekonomide önemli bir yere sahiptir. Faaliyetteki şirketlerin yarısından fazlası aile şirketi olup, toplam istihdamın yarısından fazlası da aile...

Nisan 14, 2016

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele