Vergi yükümlülüklerinizin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi, şirketiniz ve kişisel finansal geleceğiniz için hayati önem taşımaktadır. İş dünyasının getirdiği yeniliklere paralel olarak sürekli yenilenen ve değişen vergi düzenlemelerine uygun şekilde hareket etmek ve finansal hedeflerinize uygun vergi çözümlerine ulaşmak adına Aksan Hukuk Bürosu ihtiyacınız olan hizmeti deneyimli vergi danışmanları ile sunmaktadır.

  • Yerel vergi danışmanlığı: Müşterilerimize, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, gümrük vergileri, belediye vergileri, transfer fiyatlandırması, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi ve kaynak kullanımı destekleme fonu başta olmak üzere yerel vergi konularında danışmanlık yapıyoruz.
  • Vergi planlaması: Güncel mevzuat takibi ile müşterilerimiz için vergi teşvik ve istisnaları uygulamaları konusunda destek veriyoruz. Doğru vergi planlaması, vergi yükümlülüklerinizi minimize etmenin yanı sıra finansal hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olacaktır.
  • Uluslararası vergi yapılandırması: Hem yerel hem de faaliyette bulundukları diğer ülkelerdeki vergi konularında sorun yaşayan çok uluslu şirketler için optimum vergi yapılanmasının uygulanması konusunda hem yerel hem de uluslararası mevzuatlar kapsamında danışmanlık veriyoruz.
  • Uluslararası şirket yapılandırması: Aksan Hukuk olarak, müvekkillerimizle çok uluslu holding yapılandırmalara üzerinde çalışarak hem vergi hem de hukuki olarak en optimum holding yapılandırmasının oluşturulması konusunda danışmanlık veriyor, yapının oluşturulmasında bir fiil çalışıyoruz.
  • Vergi davası ve uyuşmazlık çözümleri: Müvekkilerimize, her türlü yerel vergi konularındaki vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti veriyor, dava süreçlerini takip ediyoruz.
  • Birleşme ve devralmalar: Müvekkilerimize olası birleşme ve devir alma işlemlerinde, satın alma ya da satma durumundaki vergisel pozisyonun analiz edilmesi hizmetleri (due diligence), birleşme ya da devir alma öncesinde şirketin vergisel yapılandırması (birleşme,devir, bölünme vb) hususunda danışmanlık hizmetleri ve satın alma ya da satma işleminde doğacak vergilerin analiz edilerek vergi optimizasyonun sağlanması hizmetlerini veriyoruz.

İdare ve Vergi Hukuku Departmanı

7440 Sayılı Kanunla Getirilen Ek Verginin Anayasa’nın Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesinin İhlali Açısından Değerlendirilmesi

Makaleler Vergi Hukuku

12.03.2023 tarihinde yayınlanan 7440 sayılı Kanunun 10/27 bendi ile kurumlar vergisi mükellefleri için ek vergi ihdas edilmiştir. Söz konusu düzenlemede;...

Haziran 3, 2024

Vergisel İşlemlerde Tebligat Usulüne İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Makaleler Vergi Hukuku

Mükellef adına resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini talebiyle açılan bir...

Haziran 3, 2024

Vergi Mevzuatımızda Bir ilk: Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü

Vergi Hukuku Makaleler

13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 529 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”)...

Temmuz 13, 2021

Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi – 4

Makaleler Vergi Hukuku

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

Haziran 24, 2021

Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi – 3

Makaleler Vergi Hukuku

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

Haziran 21, 2021

Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi – 2

Makaleler Vergi Hukuku

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

Haziran 15, 2021

Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi – 1

Makaleler Vergi Hukuku

Geçtiğimiz haftalarda haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) komisyonunda görüşülerek 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM gündemine gelen ve matrah artırımına...

Haziran 11, 2021

5 Milyon TL’nin üstünde taşınmazı bulunanlara Değerli Konut Vergisi geliyor!

Makaleler Vergi Hukuku

07.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde...

Aralık 30, 2019

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele