Rekabet Hukuku, kartellerin engellemesi, tekelle mücadele edilmesi, rekabetin kısıtlanmasının ve haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicilerin çıkarlarının korunması gibi amaçlar doğrultusunda rekabeti teşvik etmeye odaklanan bir daldır. Bu alanda, rekabet hukuku ihlalleri konusunda gerekli tüm bilgilendirmeler yapılmakla beraber uygun yasal önlemleri alınması noktasında da zamanında ve kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmektedir. Rekabeti sınırlayıcı olabilecek anlaşmaların incelenmesi, kartel faaliyetleriyle mücadele, tekel pozisyonun kötüye kullanımının tespiti ve düzenleyici kuruluşlarla iletişim kurma gibi hususlarda tüm süreçler ekibimizle beraber en yetkin şekilde yönetilmektedir.

  • Güncel rekabet hukuku mevzuatı ve kurul kararları doğrultusunda periyodik aralıklarla iç denetim yapılması,
  • İlgili mevzuata göre taslakların uyumlaştırılması, eğitimler verilmesi, önleyici tedbirler alınması,
  • Mevzuat değişikliklerinin ve yayımlanan kararların takibi ile gerekli güncellemelerin yapılması,
  • Gerekmesi halinde kurula menfi tespit ve/veya muafiyet başvurularında bulunulması.

Rekabet Hukuku Departmanı

Onur Ergün

Kıdemli Ortak

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele