Tahkim

Günümüzde, iş dünyasındaki anlaşmazlıkların çözümünde tahkim giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir. Uyuşmazlıkların mahkemede çözümlenmesine göre daha hızlı ve esnek olabilen tahkim, taraflara gizlilik ve özelleştirilmiş yöntemler sunmaktadır. Ayrıca, tahkim kararlarının uluslararası alanda tanınması ve uygulanabilirliği, küresel iş dünyası için önemlidir. Aksan Hukuk Bürosu, tahkim süreçlerinde müvekkillerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Aksan, müvekkillerinin çıkarlarını koruyarak, tahkim anlaşmalarının hazırlanmasından, tahkim sürecinin yönetilmesine kadar geniş bir yelpazede destek sağlar. Uzman ekibimiz, hem yerel hem de uluslararası tahkim mevzuatına hakimdir ve çeşitli sektörlerdeki tecrübesiyle müvekkillerine özgü çözümler üretir.

 • Sözleşmelere tahkim maddesi eklenmesi veya tahkim anlaşmasının hazırlanması, var olan tahkim anlaşmalarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,
 • Tahkim süreci ve stratejileri üzerine danışmanlık sağlanması,
 • Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için müzakerelerin yönetilmesi, arabuluculuk hizmeti verilmesi,
 • Tahkim başvurusunda bulunması, tahkim heyetinin oluşturulmasının yönetimi, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, yazılı ve sözlü savunmaların hazırlanması ve sunulması, müvekkilin tahkim mahkemelerinde temsil edilmesi,
 • Yabancı çalışma ortaklarıyla birlikte farklı yargı bölgelerine ait tahkim kuralları ve prosedürleri konusunda danışmanlık sağlanması, uluslararası tahkim süreçlerinde temsil hizmetinin verilmesi,
 • Tahkim kararlarının tanınması ve ülkemizde ya da farklı ülkelerde uygulanması konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tahkim süreçleri, kuralları ve uygulaması konusunda müvekkillere eğitim ve bilgilendirme hizmeti verilmesi.

Arabuluculuk

Aksan, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi
 • Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini
 • Mal rejimi
 • Nafaka
 • Kira alacağı
 • Zarar tazmini
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Miras taksimi
 • Ortaklığın feshi
 • Tahliye
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması
 • Taşınmaz taksimi
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Taşınmaz devri
 • Ticari ortaklıktan ayrılma
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
 • Yerine getirme
 • Taşınır devri
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık
 • Aile hukuku (nişan bozulması)
 • Ecrimisil – meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme
 • Maddi-manevi tazminat
 • Katılma alacağı
 • Taşınır iadesi
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi
 • Diğer davalar (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda )

Dava

Uyuşmazlık ortaya çıktığında öncelikle barışçıl yollardan çözülmesine için öneriler sunulması ve sulh görüşmelerine iştirak şeklinde verdiğimiz hizmet ile sürecin müvekkil bakımından kısa sürede ve daha az masrafla çözülmesine çalışmaktayız. Mevzuatımızın zorunlu veya ihtiyarı olarak imkan verdiği arabuluculuk yöntemini sıkça kullanmakta ve önermekteyiz.

 

Anlaşma mümkün olmazsa dava açılması, dilekçelerin hazırlanması, duruşmaya katılım gibi sürecin yürütülmesi yanında müvekkile dosya durumu hakkında güncel durumlar hakkında bilgi akışının sağlanmasına önem vermekteyiz. Dosyanın takibinin bir ekiple götürülmesi ve müvekkile dosya hakkında güncel bilgiyi sağlayabilecek birinin her daim ulaşılabilir olmasını amaçlamaktayız.

 • Her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yürütülmesi,
 • Yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi,
 • Dava aşamasına gelen uyuşmazlıklarda etkin, çok yönlü dosya takibi,
 • İmar planlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Güncel mevzuat ve doktrin araştırmalarının yürütülmesi ile uyuşmazlıkların bu perspektif ile çözümlenmesi.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Oktay Şener

Yönetici Ortak

Mehmet Taş

Kıdemli Ortak

M. Özgür Kaplan

Kıdemli Ortak

Sevgi Toluay

Kıdemli Ortak

Nil Özdemir Sertbaş

Kıdemli Avukat / Arabulucu

Nihan Küpelioğlu Gelmez

Kıdemli Yönetici Avukat

Fatih Demirci

Yönetici Avukat

Zeynep Taydaş

Yönetici Avukat

Sem Behar

Stajyer Avukat

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurularda Kabul Edilemez Nitelikte Başvuruların Özellikleri

Makaleler Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Ancak mahkemenin iş yükü ve hâkim sayısı dikkate alındığında, kabul edilmezlik kriterleri sayesinde gereksiz iş yükü azaltılmakta ve sistemin tıkanması...

Kasım 25, 2022

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele