Bankacılık ve finans sisteminin global ölçekte gelişmesi, birçok yeni finansal enstrümanın ve finansal kurumun gelişmesine ve doğmasına yol açmıştır. Ülkemizde ve dünyadaki genel yaklaşım; sürekli gelişen bu alanın gerek ekonomik gerekse sosyolojik öneminden dolayı özel olarak regüle edilmesi ve çeşitli lisans, izin-yetki belgelerine bağlı olarak belirli kurallar çerçevesinde hareket etmesinin sağlanmasıdır.


Bu noktada, bankacılık ve finans sistemini oluşturan başta bankalar, diğer kredi kuruluşları, leasing şirketleri, faktöring firmaları, varlık yönetim şirketleri olmak üzere finansal kuruluşlar ile bu finansal kuruluşlar ile iş ilişkileri olan diğer aktörlerin gerek mevzuata uyum anlamında gerekse sözleşmesel ilişkiler bağlamında hukuki danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada Aksan Hukuk Bürosu tarafından;

  • Bankalar başta olmak üzere tüm finansal kuruluşların kuruluş ve faaliyet izni başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
  • Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’de şube açmasına yönelik danışmanlık verilmesi,
  • İslami bankacılık alanında hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Proje finansmanı, varlık finansmanı sözleşmeleri başta olmak üzere finansman sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Yeşil finansman sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sınır ötesi kredi sözleşmelerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

hizmetleri sağlanmaktadır.

Bankacılık ve Finans Departmanı

Alper Onar

Kıdemli Ortak

Melih Aksan

Kıdemli Ortak

Onur Ergün

Kıdemli Ortak

Elif Öksüzler

Stajyer Avukat

Bankalarda Hesap Açılışlarında Islak İmza Zorunluluğu Ortadan Kalkıyor!

Makaleler Bankacılık ve Finans

1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen...

Nisan 5, 2021

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nın Getirdiği Yenilikler

Bankacılık ve Finans Makaleler Kişisel Verilerin Korunması

Günümüz dünyasında teknolojinin sürekli bir değişim ve gelişim halinde oluşu, hayat kolaylaştıran birtakım uygulamalara öncülük etmektedir. Eskiden bilfiil ve bedenen...

Ekim 12, 2020

Yargıtay, Bankaların “Karşılıksızdır” İşlemi Yapmak Zorunda Olduğuna ve “Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmayan Çekler İçin Ceza Verilemeyeceği Hükmetti

Makaleler Bankacılık ve Finans

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan (“TTK”) kambiyo senetlerinden poliçe ve bono ile çeki ayıran en önemli husus, 5941 sayılı...

Temmuz 21, 2020

40.yıl

Hukukta 40. yılımızı kutluyoruz.

incele