Bankalarda Hesap Açılışlarında Islak İmza Zorunluluğu Ortadan Kalkıyor!
Yazan: Melih Aksan | 05 Nisan 2021

1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte uzun süredir beklenen bir düzenleme yetki alanı bulmuştur.

Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda, kimlik tespiti gerektiren bankacılık işlemleri artık banka şubesine gitmeden, elektronik ortamda görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla gerçekleştirilebilecektir. Yine, bankacılık sözleşmeleri (örneğin bankacılık hizmet sözleşmesi) mesafeli olarak elektronik ortamda müşteriye özgü doğrulama anahtarlarıyla imzalanarak tamamlanabilecektir.

Söz konusu Yönetmelik 1 Mayıs 2021 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Paylaş: