Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Gamze Telli | 27 Mart 2020
Salgının Türkiye’de de görülmesine takiben yargılama faaliyetlerini de kapsayacak şekilde artırılmış tedbirlerin kapsamı kademeli olarak genişletilmiştir.
Yazan: Gamze Telli | 26 Mart 2020
COVID-19’un hızla yayılmasının önlenmesi kapsamında pek çok işverenin, uzaktan çalışma modelini uygulamaya başladığını görmekteyiz.
Yazan: Gamze Telli | 24 Mart 2020
18.03.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan
Yazan: Gamze Telli | 30 Mayıs 2017
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı halleri düzenlemiştir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması halinde kendi isteği ile işten ayrılma ve bunun neticesinde kıdem tazminatı alma hakkı tanımaktadır.
Yazan: Gamze Telli | 07 Şubat 2017
4857 sayılı İş Kanunumuz uyarınca işçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisinin sona erme biçimine göre tarafların tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaktadır.
Yazan: Gamze Telli | 02 Şubat 2017
Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.
Yazan: Gamze Telli | 26 Ocak 2017
Teknolojik gelişmeler, rekabetçi ekonomik düzen ve işin gereğinden kaynaklanan bazı hallerde, işyerlerinde 24 saat kesintisiz çalışma yapılması zorunludur. Yirmi dört saat çalışmayı gerektiren bu düzen, zorunlu olarak vardiyalı çalışma sistemlerini gündeme getirmiştir.
Yazan: Gamze Telli | 10 Ocak 2017
4857 sayılı İş Kanunumuz, iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, çeşitli maddeleri hüküm altına almıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir.
Yazan: Gamze Telli | 26 Aralık 2016
İstinaf, Yerel Mahkemenin verdiği hükmü, bir üst mahkemeye başvurup iptalini isteme anlamına gelmektedir. İstinafta kural olarak, ilk derece mahkemesinden bağımsız bir yargılama yapılmayıp, mahkeme kararının hem maddi hem hukuki açıdan denetimi yapılmaktadır. Ancak maddi vakıa veya delil değerlendirmesi yapılmamaktadır.