Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Seda Yılmaz | 22 Nisan 2022
01.02.2022 tarihinde Resmî Gazete ’de 31737 sayısı ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayınlanarak 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. İlgili bültene erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yazan: Seda Yılmaz | 08 Nisan 2022
01.04.2022 tarihinde Resmî Gazete’de 31796 sayısı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Kat Mülkiyeti Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik”) yayımlandı. Değişiklik ile tüketiciler için yeni önlemler, satıcı ve sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirilmiş oldu.
Yazan: Seda Yılmaz | 17 Şubat 2022
01.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de 31737 sayısı ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, Değişikliği, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirler alındı, şeklinde tanıttı.
Yazan: Seda Yılmaz | 08 Mart 2021
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve daha sonrasında
Yazan: Seda Yılmaz | 18 Şubat 2020
11.02.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen değerli konut vergisi maddelerinde değişiklikler yapıldı.
Yazan: Seda Yılmaz | 30 Aralık 2019
07.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Değerli Konut Vergisi” adı altında yeni bir vergi türü kabul edilmiştir.