Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Ayça Türkoğlu | 15 Nisan 2022
2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) ile elektrikli araçlara yönelik elektrik enerjisinin temini için şarj ünitelerinin ve şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleme alanı bulmaktadır.
Yazan: Ayça Türkoğlu | 08 Nisan 2021
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 6 Nisan 2021 tarihinde 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt...
Yazan: Ayça Türkoğlu | 03 Mart 2021
20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 31401 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca
Yazan: Ayça Türkoğlu | 21 Temmuz 2020
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan (“TTK”) kambiyo senetlerinden poliçe ve bono ile çeki ayıran en önemli husus, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verilmesinin bir suç olarak düzenlenmiş olması ve bu suçun adli para cezası ve hapis cezasına varan yaptırımlara bağlanmasıdır.
Yazan: Ayça Türkoğlu | 11 Haziran 2020
6353 sayılı Kanunla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya tüzel kişiler olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup yürürlüğü ertelenen ilgili hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.