Blog & Haberler

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Nihan Zeynep Aksan | 26 Şubat 2024
23 Şubat 2024 tarihli 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Karar”) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı kapsamına...
Gönderen: Aksan Hukuk Bürosu | 23 Şubat 2024
Aksan Hukuk Bürosu olarak genç hukukçulara mesleki tecrübelerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Kulübü ziyaretlerine ofis gezisi ile başlayıp akabinde Yönetici Ortağımız Av. Oktay Şener ile buluştu.
Yazan: Cana Taşkın | 22 Şubat 2024
16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen 8. Yargı Paketi 21 Şubat itibariyle mecliste kabul edildi. İlgili yargı paketi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) bakımından da önemli değişiklikler yer almaktadır. Yapılan değişikliklerle mevcut KVKK’nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Yazan: Bengisu Uğraş | 14 Şubat 2024
2024 yılı ocak ayında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayınlanan duyuruları derledik.
Yazan: Nihan Zeynep Aksan | 09 Şubat 2024
Avrupa Parlamentosu, ürün etiketlerindeki yeşil aklama ve yanıltıcı çevresel iddiaları kısıtlamayı amaçlayan bir yönerge üzerine nihai oylamaya hazırlanıyor. Bu yönerge, “çevre dostu”, “doğal”, “biyolojik olarak parçalanabilir”, “iklimsel olarak nötr” veya “eko” gibi belirsiz ve doğrulanmamış çevresel iddiaları hedef alıyor.
Yazan: Cana Taşkın | 05 Şubat 2024
Girişimcilik ve yaratıcılıkla çevrelendiğimiz; ticaretin artık online olarak hatta cep telefonu uygulamalarından yapıldığı, daha fazla reklama, pazarlamaya maruz kaldığımız, çok farklı ve çok çeşitte ürün ve hizmetle kuşatıldığımız günümüzde, firmalar için pazarda ürünlerini/hizmetlerini korumak,
Yazan: Bengisu Uğraş | 31 Ocak 2024
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca tanzim edilen idari para cezaları adeta içtihat görevi görmektedir. Kanun’un çerçeve yapısına kıyasen Kurul kararları olay bazında ve ayrıntılı değerlendirmeleri veri sorumluları bakımından yol gösterici olmaktadır.
Yazan: Bengisu Uğraş | 25 Ocak 2024
Ticaret Bakanlığı, web sitesinde yaptığı duyuru ile Reklam Kurulu’nun (“Kurul”) 09/01/2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, yeni bir ilke karar alındığı ve bu karar doğrultusunda Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz’un (“Kılavuz”) güncellendiğini duyurdu.
Yazan: Bengisu Kadı | 24 Ocak 2024
7 Kasım 2023 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61, 62, 63 ve 84. maddeleri ile 10 Ocak 2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan karara dayanılarak
Yazan: Cana Taşkın | 17 Ocak 2024
Ülkemizde .tr uzantılı alan adlarının tahsisi ve idaresi 90’lı yıllardan bu yana ODTÜ bünyesinde yer alan Nic.TR’ye aitti. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 2010’da yayınlanmasıyla birlikte (“Yönetmelik”) Nic.tr’nin yetkileri “.tr Ağ Bilgi Sistemi”ne (“TRABİS”) devredilmiş ve fakat aynı düzenlemeyle TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde faaliyete...
Yazan: Gülçin Doğan | 15 Ocak 2024
7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa olarak adlandırılan Kanun 86 madde olup, bunun 42 maddesi vergisel düzenlemelere ilişkindir.
Yazan: Bengisu Uğraş | 15 Ocak 2024
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 293 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tespit edilen yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2024 yılı idari para cezası tutarlarını %58,46 oranında arttırdı. Bu artış, 05.01.2024 tarihli duyuru ile yürürlüğe girdi. KVKK idari para cezaları, kişisel verilerin...