Blog & Haberler

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Anet Biçer | 24 Ocak 2022
Resmî Gazete ‘de 6 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan yeni karara göre; Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi
Yazan: Onur Ergün | 17 Ocak 2022
İklim değişikliği yazı dizimiz kapsamında bir önceki makalemizde de belirtmiş olduğumuz üzere, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Yazan: Merve Betül Güldaş | 14 Ocak 2022
25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna yeni ek madde eklendi.
Yazan: Gülçin Gamze Özel | 12 Ocak 2022
Elektronik ticaretin gelişimi beraberinde farklı iş kollarını da ortaya çıkarmaktadır.
Yazan: Fatma Subaşı | 12 Ocak 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Aralık ayı içerisinde Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, iş vaadi konulu TCK kapsamındaki kişisel veri ihlalleri ve alışveriş sırasında...
Yazan: Fatma Subaşı | 05 Ocak 2022
Günümüzde neredeyse evrensel bir sözleşme haline gelen UNFCCC, 197 ülke tarafından onaylanmıştır.
Yazan: Ali Emre Ak | 30 Aralık 2021
Günümüzde özellikle covid-19 salgınının da etkisiyle ülkemizde üstel bir biçimde artan elektronik ticaret işlemleri birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Yazan: Fatma Subaşı | 21 Aralık 2021
Avrupa Birliği (“AB”) tarafından 11 Aralık 2019'da açıklanan Yeşil Mutabakat ile AB, karbon salınımını önce azaltmayı, sonrasında ise sıfır hale getirmeyi hedeflemiştir.
Yazan: Gülçin Doğan | 20 Aralık 2021
Mükellef adına resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini talebiyle açılan bir davada Mahkeme, Anayasa Mahkemesinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli...
Yazan: Zeynep Taydaş | 16 Aralık 2021
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulma amacıyla düzenlenen...
Yazan: Ali Emre Ak | 15 Aralık 2021
24 Ağustos 2021’de Resmî Gazete de yayınlanan 4417 sayılı Karar ile 2 Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Yazan: Zeynep Taydaş | 14 Aralık 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (‘’SGK’’) tarafından çıkarılan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış