Blog & Haberler

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Emre Akarkarasu | 22 Nisan 2021
22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile (“Kanun”) bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Yazan: Av. Doç. Dr. Cahit Suluk | 21 Nisan 2021
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenen çalışan buluşu, “çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle korunabilir nitelikteki hizmet buluşları ile serbest buluşlar” şeklinde tanımlanabilir.
Yazan: Melih Aksan | 16 Nisan 2021
16 Nisan 2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte
Yazan: Yağmur İpek Kısa | 09 Nisan 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08.04.2021 tarihinde yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede değişikliğe gidilmiştir.
Yazan: Ayça Türkoğlu | 08 Nisan 2021
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 6 Nisan 2021 tarihinde 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt...
Yazan: Melih Aksan | 05 Nisan 2021
1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen Bankalarca Kullanılacak
Yazan: Ruhat Çelik | 02 Nisan 2021
01.07.2012 tarihinde değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu gereğince, kefil olunan AZAMİ MİKTARIN, KEFALET TARİHİNİN ve “MÜTESELSİL KEFİL” ifadesinin kefil olan gerçek kişinin
Gönderen: Aksan Hukuk Bürosu | 01 Nisan 2021
aksanakademi.com üzerinden gerçekleşecek olan ve hukuk 3. Sınıf öğrencilerinin katılabileceği programımızın başvuruları 4 Nisan Pazar günü sona eriyor. Bu özgün programda yerinizi almak istiyorsanız www.aksanakademi.com üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Yazan: Zeynep Daştan | 31 Mart 2021
Yabancılar arası yapılan satış veya satış vaadi işlemlerine konu taşınmaz/taşınmazların; yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmaması gerektiği yönündeki düzenlemeye ilgili taşınmazın
Gönderen: Aksan Hukuk Bürosu | 22 Mart 2021
Aksan Akademi altıncı senesinde, hukuk fakültesi öğrencileri ile eğitmenleri online bir platform olan aksanakademi.com'da bir araya getirecek.
Gönderen: Aksan Hukuk Bürosu | 15 Mart 2021
Aksan Hukuk Bürosu olarak Av. Alper Onar’ın Mart 2021 itibariyle ofisimize Sermaye Piyasaları Departmanın’dan sorumlu ortak olarak katıldığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Yazan: Nil Özdemir | 12 Mart 2021
Singapur Sözleşmesi, ’Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ ile’, onaylanmış olup 11.03.2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.