Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Ruhat Çelik | 02 Nisan 2021
01.07.2012 tarihinde değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu gereğince, kefil olunan AZAMİ MİKTARIN, KEFALET TARİHİNİN ve “MÜTESELSİL KEFİL” ifadesinin kefil olan gerçek kişinin