Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Ruhat Çelik | 25 Kasım 2022
Anayasa mahkemesi bireysel başvuru istatistiklerine göre, 23.09.2012 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar toplam 302.429 adet sonuçlandırılan başvuru bulunmaktadır. Bahse konu başvuruların %86,5’i kabul edilmezlikle neticelenmiştir. Ancak mahkemenin iş yükü ve hâkim sayısı dikkate alındığında, kabul edilmezlik kriterleri sayesinde gereksiz iş...
Yazan: Ruhat Çelik | 04 Şubat 2022
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafınca hazırlanmış olan 18 Ocak 2022 tarihinde 31723 sayılı Resmî Gazete ’de Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yazan: Ruhat Çelik | 02 Nisan 2021
01.07.2012 tarihinde değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu gereğince, kefil olunan AZAMİ MİKTARIN, KEFALET TARİHİNİN ve “MÜTESELSİL KEFİL” ifadesinin kefil olan gerçek kişinin