Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Gamze Telli | 11 Şubat 2020
Alacağını süreli ipotek tesisi yolu ile teminat altına alan alacaklıların, ipoteklerin bitim süresine dikkat etmesi ve sürenin sona ermesini takiben 30 (otuz) günlük süre içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başlayarak, takibe başlandığının icra müdürlüğü tarafından tapuya bildirilmesini sağlaması gerekmektedir.