Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Bilişim Hukuku | 14 Mart 2018
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesi ile 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri uyarınca hazırlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.