Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Fatma Subaşı | 03 Aralık 2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Kasım ayı içerisinde belediyeler hakkında kamuoyu duyurusu yayımlanmış ve I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda Korunması konularında seminerler düzenlenmiştir.
Yazan: Fatma Subaşı | 18 Kasım 2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Ekim ayı içerisinde unutulma hakkının arama motorları özelinde değerlendirilmesine ilişkin rehber, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) ile imzalanan...
Yazan: Fatma Subaşı | 10 Kasım 2021
20 Ağustos 2021’de Çin Halk Cumhuriyeti’nde kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“PIPL”) 1 Kasım 2021’de yürürlüğe girmiştir.
Yazan: Anıl Arif Olgun | 09 Kasım 2021
Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe günümüze kadar gelinen süreçte yaşanan sorunlar, yolcu taşımacılığı yapan şirketler ile tüketicileri karşı karşıya getirmiştir.
Yazan: Zeynep Taydaş | 28 Ekim 2021
İçişleri Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından tesis edilen "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (‘’Yönetmelik’’), 21 Ekim 2021 tarih ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yazan: Fatma Subaşı | 24 Ekim 2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Eylül ayında, biyometrik veri işlenmesi ve yapay zekâ alanında kişisel veri işlenmesine ilişkin rehberler, Covid-19 PCR test test sonucu ve aşı bilgisinin işlenmesine konusunda kamuoyu duyurusu
Yazan: Zeynep Taydaş | 14 Ekim 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (‘’SGK’’) tarafından çıkarılan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yazan: Zeynep Taydaş | 27 Eylül 2021
17.09.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen
Yazan: Zeynep Taydaş | 06 Eylül 2021
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği 02.09.2021 tarihli genel yazı (‘’Genelge’’) ile işyeri/işverenler, COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi...
Yazan: Emre Akarkarasu | 06 Eylül 2021
4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte girişim sermayesi...
Yazan: Gamze Telli | 11 Ağustos 2021
27 Temmuz 2021 tarihinde 31550 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyetiyle taşıt...
Yazan: Emre Akarkarasu | 06 Ağustos 2021
5 Ağustos 2021 tarih ve 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına..