Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Ruhat Çelik | 25 Kasım 2022
Anayasa mahkemesi bireysel başvuru istatistiklerine göre, 23.09.2012 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar toplam 302.429 adet sonuçlandırılan başvuru bulunmaktadır. Bahse konu başvuruların %86,5’i kabul edilmezlikle neticelenmiştir. Ancak mahkemenin iş yükü ve hâkim sayısı dikkate alındığında, kabul edilmezlik kriterleri sayesinde gereksiz iş...
Yazan: Gülçin Doğan | 22 Kasım 2022
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 473, 474 ve 475. maddelerinde anonim şirketlerin sermaye azaltımı yapabileceği ve sermaye azaltımının ne şekilde yapılacağı düzenleme altına alınmıştır. Ancak sermaye azaltımına ilişkin vergi mevzuatında bu güne kadar herhangi...
Yazan: Zeynep Taydaş | 17 Kasım 2022
9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’7420 sayılı Kanun’’) ile çalışanlara yapılan yemek ve ısınma ödemeleri ile yurtdışında yapılan...
Yazan: Cihan Mert Karakoç | 16 Kasım 2022
Yazı dizimizin ilk bölümünde yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için aranan şartlar ve çalışma izinleri üzerine genel bir çerçeve çizilmiş, çalışma izin türlerinden kısaca bahsedilmiştir. Bu yazımızda ise; yabancılar için çalışma izni başvurularında izlenmesi gereken usul ve prosedürlerin neler olduğu, kimlerin...
Yazan: Alper Onar | 10 Kasım 2022
Türkiye is one of the largest1 and fastest crypto adopters globally. It was estimated that over 5 million2 people currently own cryptocurrency in Türkiye according to the Crypto Currency Research Report published by the Information Technologies and Communication Authority of Türkiye in May 2020.
Yazan: Nihan Küpelioğlu Gelmez | 09 Kasım 2022
İlk derece mahkemesi kararı; 5520 sayılı Kanunun 11/1-i.maddesi ile yabancı kaynak kullanımında finansman giderlerine yönelik olarak 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemenin 03.02.2021 tarihli 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 vergilendirme...
Yazan: Cihan Mert Karakoç | 07 Kasım 2022
Türk vatandaşı olmayan kişilerin (“Yabancılar”) Türkiye’de çalışmaları, resmi çalışma iznine tabidir. Yabancıların çalışma izni başvuruları bizzat kendileri tarafından yurtiçinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) ya da yurtdışında büyükelçilik...
Yazan: Enes Saltuk Orhan | 11 Ekim 2022
21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yazan: Zeynep Taydaş | 26 Eylül 2022
23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik Yönetmeliği’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına...
Yazan: Fatih Demirci | 19 Eylül 2022
Yakın dönemde; kiraya veren tarafından kira bedeline yasal artış sınırının üzerinde artış yapılmaya çalışıldığı, kiracıların rızası ile bu zammın/artışın yapıldığı, razı gelinmemesi halinde geçmişe dönük olarak yasal artış sınırı altında yapılan kira artışları ile bakiye
Yazan: Zeynep Taydaş | 01 Eylül 2022
23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (‘’Yönetmelik’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına, iade masrafları ve iade masrafının tüketiciden talep edilmesine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.
Yazan: Zeynep Taydaş | 26 Ağustos 2022
Anayasa Mahkemesi (“AYM”) bireysel başvuru sonucunda verdiği 11.05.2022 tarihli karar ile sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşım sebebiyle işçinin iş akdinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı...