Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Cana Taşkın | 22 Şubat 2024
16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen 8. Yargı Paketi 21 Şubat itibariyle mecliste kabul edildi. İlgili yargı paketi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) bakımından da önemli değişiklikler yer almaktadır. Yapılan değişikliklerle mevcut KVKK’nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Yazan: Cana Taşkın | 05 Şubat 2024
Girişimcilik ve yaratıcılıkla çevrelendiğimiz; ticaretin artık online olarak hatta cep telefonu uygulamalarından yapıldığı, daha fazla reklama, pazarlamaya maruz kaldığımız, çok farklı ve çok çeşitte ürün ve hizmetle kuşatıldığımız günümüzde, firmalar için pazarda ürünlerini/hizmetlerini korumak,
Yazan: Cana Taşkın | 17 Ocak 2024
Ülkemizde .tr uzantılı alan adlarının tahsisi ve idaresi 90’lı yıllardan bu yana ODTÜ bünyesinde yer alan Nic.TR’ye aitti. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 2010’da yayınlanmasıyla birlikte (“Yönetmelik”) Nic.tr’nin yetkileri “.tr Ağ Bilgi Sistemi”ne (“TRABİS”) devredilmiş ve fakat aynı düzenlemeyle TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde faaliyete...
Yazan: Cana Taşkın | 12 Ocak 2024
14 Aralık’ta, Avrupa Birliği (AB) yasa yapıcıları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (“CSDDD”)'nin içeriği ve kapsamı üzerinde anlaşma sağladı. Bu direktif, özellikle tekstil, tarım, mineral kaynakları ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren AB içi ve dışı büyük şirketleri hedef alarak, tedarik zincirlerindeki...
Yazan: Cana Taşkın | 03 Ocak 2024
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve bu standartların uygulama kapsamına İlişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kurul kararı 32414 sayılı ve 29.12.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
Yazan: Cana Taşkın | 12 Aralık 2023
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile, kanun hükmünde kararname döneminden beri tartışılmakta olan markaların iptali hususunda önemli bir adım atılmış ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi doğrultusunda düzenlenen SMK’nın 26.maddesi ile bu konu açıklığa kavuşturulmuştu. İlgili madde uyarınca marka iptallerine
Yazan: Cana Taşkın | 22 Kasım 2023
Dijital oyunlar kısaca; bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgisayar ya da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımıdır. Güncel dijital oyunlar görsel