Hangi Dernek, Vakıf ve Sendikalar Verbis’e Tabidir?
Yazan: Fatma Subaşı | 01 Temmuz 2021

Kişisel Veri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınan 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı karar (“Karar”) uyarınca, Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı bir iktisadi işletmeleri bulunanlar için Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”)’ne kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kurul daha öncesinde, 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı ile 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararları uyarınca dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirerek VERBİS yükümlülüklerinin bulunmadığını belirtmişti. Söz konusu yeni kararı ile ise dernek, vakıf ve sendikalardan iktisadi işletmesi bulunanları istisna kapsamından çıkarmış ve sadece kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar istisna dahilinde tutmuştur.

İktisadi işletme ise dernek, vakıf ya da sendikaya ait veya bağlı olup sermaye şirketleri, anonim, limited ya da kooperatif gibi ekonomik işletmeler dışında kalan ticari, sınai ve zirai hizmet ve ürünler sunan (kafe/restoran işletilmesi vb.) işletmedir.

Kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunan dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS yükümlülüğü sadece iktisadi işletmeleri bakımından söz konusu olduğu için VERBİS kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapılmalıdır.

Paylaş: