Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Oktay Şener | 26 Nisan 2021
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından “İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi” hakkında verilen 29.09.2020 tarih ve 2020/755 sayılı kararda, söz konusu şikâyet hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.
Yazan: Mendi Ojalvo Özeskinazi | 26 Nisan 2021
2000 yılından bu yana her yıl 26 Nisan’da kutlanmakta olan Dünya Fikri Mülkiyet Günü için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (“WIPO”) bu yılki teması: “Fikri Mülkiyet ve KOBİ’ler: Fikirleri Pazara Taşımak!”
Yazan: Emre Akarkarasu | 22 Nisan 2021
22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile (“Kanun”) bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Yazan: Av. Doç. Dr. Cahit Suluk | 21 Nisan 2021
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenen çalışan buluşu, “çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle korunabilir nitelikteki hizmet buluşları ile serbest buluşlar” şeklinde tanımlanabilir.
Yazan: Melih Aksan | 16 Nisan 2021
16 Nisan 2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte
Yazan: Yağmur İpek Kısa | 09 Nisan 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08.04.2021 tarihinde yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede değişikliğe gidilmiştir.
Yazan: Ayça Türkoğlu | 08 Nisan 2021
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 6 Nisan 2021 tarihinde 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt...
Yazan: Melih Aksan | 05 Nisan 2021
1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen Bankalarca Kullanılacak
Yazan: Ruhat Çelik | 02 Nisan 2021
01.07.2012 tarihinde değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu gereğince, kefil olunan AZAMİ MİKTARIN, KEFALET TARİHİNİN ve “MÜTESELSİL KEFİL” ifadesinin kefil olan gerçek kişinin