Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Zeynep Daştan | 31 Mart 2021
Yabancılar arası yapılan satış veya satış vaadi işlemlerine konu taşınmaz/taşınmazların; yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmaması gerektiği yönündeki düzenlemeye ilgili taşınmazın
Yazan: Nil Özdemir | 12 Mart 2021
Singapur Sözleşmesi, ’Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ ile’, onaylanmış olup 11.03.2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yazan: Oktay Şener | 09 Mart 2021
26 Şubat 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemine İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapılıyor!” başlıklı bültenimizde detaylı olarak ele aldığımız üzere
Yazan: Seda Yılmaz | 08 Mart 2021
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve daha sonrasında
Yazan: Ayça Türkoğlu | 03 Mart 2021
20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 31401 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca