Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi Artık Kanun ile Düzenlenmiş Durumda
Yazan: Oktay Şener | 09 Mart 2021

26 Şubat 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemine İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapılıyor!” başlıklı bültenimizde detaylı olarak ele aldığımız üzere, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında lisanslı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimine tabi hale getirilmesi amaçlanıyordu.

Bültenimize konu söz konusu Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) görüşülerek kabul edilmiş ve 7 Mart 2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 7292 sayılı Kanun kapsamında yasalaşarak ve yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren Kanun ile TBMM’ne iletilen Kanun Teklifi karşılaştırıldığında birkaç değişiklik yapıldığı ancak genel hatlarıyla Kanun Teklifi metninin korunduğu görülmektedir.

Kanun’da göze çarpan en önemli iki değişiklik, tasarrufa dayalı finansman faaliyetinin kapsamına konut ve taşıt ediniminin yanı sıra “çatılı iş yeri” ibaresinin de eklenmiş olması ve Kanun Teklifi metninde yer alan, akdedilen sözleşmeler üzerinde daha sonradan değişiklik yapılamayacağı yönündeki yasağın Kanun metninden çıkarılmış olmasıdır.

Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte hali hazırda bu faaliyetler ile iştigal eden şirketlerin mevzuata uyum konusundaki çalışmalarına hız vererek başvuru süresine yetişmeleri önem arz etmektedir. 

Paylaş: