Uluslararası Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Önü Açıldı!
Yazan: Nil Özdemir | 12 Mart 2021

26.12.2019 tarihinde yayınlamış olduğumuz “Arabuluculuk Tercih Etmek İçin Bir Sebep Daha!” başlıklı bültenimizde detaylı olarak ele aldığımız üzere, 7 Ağustos 2019 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve 46 devlet tarafından imzalanmış olan Singapur Sözleşmesi, ’Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ ile’, onaylanmış olup 11.03.2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Linkte yer verdiğimiz bültende detaylarını açıkladığımız üzere, Singapur Sözleşmesi ile uluslararası nitelikteki sulh anlaşmalarının icra edilebilirliği ortaya konulmuş ve böylece büyük bir eksiklik ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede, taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda icrai yol açık hale getirilmiştir. Özellikle devletler arasında görülen yatırım anlaşmalarında arabuluculuğun oldukça yaygın hale geleceği ve Türkiye ile önemli ticaret ortaklarının ikili veya çok taraflı ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yönteminin esas alınacağı, beklenmektedir.

Paylaş: