Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Zeynep Taydaş | 28 Ekim 2021
İçişleri Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından tesis edilen "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (‘’Yönetmelik’’), 21 Ekim 2021 tarih ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yazan: Fatma Subaşı | 24 Ekim 2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Eylül ayında, biyometrik veri işlenmesi ve yapay zekâ alanında kişisel veri işlenmesine ilişkin rehberler, Covid-19 PCR test test sonucu ve aşı bilgisinin işlenmesine konusunda kamuoyu duyurusu
Yazan: Zeynep Taydaş | 14 Ekim 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (‘’SGK’’) tarafından çıkarılan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.