Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Seda Yılmaz | 18 Şubat 2020
11.02.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen değerli konut vergisi maddelerinde değişiklikler yapıldı.
Yazan: Gamze Telli | 11 Şubat 2020
Alacağını süreli ipotek tesisi yolu ile teminat altına alan alacaklıların, ipoteklerin bitim süresine dikkat etmesi ve sürenin sona ermesini takiben 30 (otuz) günlük süre içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başlayarak, takibe başlandığının icra müdürlüğü tarafından tapuya bildirilmesini sağlaması gerekmektedir.