Değerli Konut Vergisi Düzenlemesi Değişiyor!
Yazan: Seda Yılmaz | 18 Şubat 2020

11.02.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen değerli konut vergisi maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliğin henüz bir kanun teklifi safhasında olduğunu ve henüz onaylanmadığını belirtmek isteriz.

Planlanan değişiklik ile:

  • Değeri 5.000.000 TL ve üzeri taşınmazlar değerli konut vergisine tabi iken artık yalnızca değeri 5.000.000 TL’nin üzerindeki taşınmazların vergiye tabi tutulacaktır ve
  • Değeri 5.000.000 TL üzerindeki taşınmazlar için ise taşınmaz değerinin tamamı değil, artık sadece 5.000.000 TL’yi aşan tutar bakımından vergi tahakkuk ettirilecektir.

İlgili değişikliğin kabul edilmesi halinde:

Taşınmaz Alt Limiti

Taşınmaz Üst Limiti

 

Vergi Oranı

 

   5.000.000 TL    7.500.000 TL
  • 5.000.000 TL’yi aşan kısım üzerinden binde 3
   7.500.000 TL    10.000.000 TL
  • 7.500.000 TL’yi aşan kısım üzerinden binde 6
10.000.000 TL ve 10.000.000 TL’den fazla olduğu tespit edilen taşınmazlar
  • 10.000.000 TL için 22.500 TL ve
  • 10.000.000 TL’yi aşan kısım üzerinden binde 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenlemenin ilk halinde taşınmazın değer tespiti için bina vergi değerinin esas alınması veya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından değerleme yapılması kararlaştırılmıştı. Yapılan değişiklik ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından değerleme yapılması uygulaması kaldırılmıştır.

Ayrıca, ilk düzenlemede değeri 2019 yılı içinde kesinleşen taşınmazlar için “2020 yılının şubat ayında” değerli konut vergisinin tahakkuk ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Değişiklik ile mükellefiyetin 2021 yılından itibaren başlaması planlanmaktadır.

Değişikliğin bir diğer en önemli maddesi ise Türkiye sınırları içinde tek meskeni olanların değerli konut vergisi mükellefi olmaktan muaf tutulmaları olmuştur. Bu kapsamda birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı, değerli konut vergisinden muaf olacaktır.

Son olarak, kabul edilen önergede Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün taşınmazların değerlemesini yapma yetkisi kaldırıldığından şimdiye kadar mükelleflere tebliğ edilen değerlemelerin akıbetinin ne olacağı ise açıklığa kavuşmuş değildir. Mükellefler tarafından Vergi veya İdare Mahkemeleri’nde değerlemenin iptali talepli ikame edilen davalar konusuz mu kalacak yoksa dava esasına yönelik inceleme yapılacak mı merak konusudur. Bu sebeple kabul edilen değişiklik önergesinin onaylanması akabinde yayınlanacak madde metninde, değişiklikten önce Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından belirlenen değerlerin akıbeti hakkında da özel bir düzenleme içermesi beklenmektedir.

Paylaş: