Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Alper Onar | 28 Eylül 2022
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası altında oluşturulacak Girişim Sermayesi Pazarı’nda (“GSP”) işlem görmek üzere, payları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ortaklıkların (“Ortaklıklar”) yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu...
Yazan: Zeynep Taydaş | 26 Eylül 2022
23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik Yönetmeliği’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına...
Yazan: Fatih Demirci | 19 Eylül 2022
Yakın dönemde; kiraya veren tarafından kira bedeline yasal artış sınırının üzerinde artış yapılmaya çalışıldığı, kiracıların rızası ile bu zammın/artışın yapıldığı, razı gelinmemesi halinde geçmişe dönük olarak yasal artış sınırı altında yapılan kira artışları ile bakiye
Yazan: Zeynep Taydaş | 01 Eylül 2022
23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (‘’Yönetmelik’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına, iade masrafları ve iade masrafının tüketiciden talep edilmesine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.