Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Yürürlük Tarihinde Değişiklik Yapıldı!
Yazan: Zeynep Taydaş | 26 Eylül 2022

23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik Yönetmeliği’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına, iade masrafları ve iade masrafının tüketiciden talep edilmesine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmişti.

14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin öngörülen yürürlük tarihlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Yönetmelik ile birtakım düzenlemelerin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği kararlaştırılmışken geri kalan düzenlemelerin ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Yönetmelik ile 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılan birtakım önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Ön bilgilendirme formunda ‘’Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına’’ ilişkin tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğüne dair madde hükmü,
  • Cayma hakkının kullanılması halinde; satıcı ile aracı hizmet sağlayıcının tahsil edilen ödemeleri iade etme yükümlülükleri, hizmet sözleşmelerinde sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının iadeye ilişkin yükümlülükleri, iadenin ne şekilde yapılacağı, iade için öngörülen taşıyıcı bilgisi ve masraf tutarının belirlenmesine ve bu masraf tutarının kim tarafından karşılanacağına ilişkin ön bilgilendirmenin yapılması halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan ürün iadesi taşıma ücretlerinin tüketici tarafından karşılanacağına ilişkin madde hükmü,
  • Aracı hizmet sağlayıcının, malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren, on dört gün içinde tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağına ilişkin madde hükmü,
  • Ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarının belirtilmesi durumunda, tüketicinin teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü olduğu ve tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından sorumluluğuna ilişkin madde hükmü,
  • Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının malı kendisinin geri alacağına dair teklifte bulunmadığı hallerde, cayma hakkını kullandığını bildirdiği tarihten itibaren malı satıcı veya sağlayıcıya geri göndermesi gereken sürenin 14 gün olduğuna ilişkin madde hükmü,
  • Tüketiciye teslim edilmiş olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara; tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara; Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler ve canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamayacağına ilişkin madde hükmü.

Yukarıda yer verilen değişiklikler hariç olmak üzere, Değişiklik Yönetmeliği’nin diğer hükümleri 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Paylaş: