Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Kübra Sağlam | 26 Nisan 2022
Her yıl 26 Nisan’da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (“WIPO”) 2022 yılı için belirlediği tema: “Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon!”
Yazan: Seda Yılmaz | 22 Nisan 2022
01.02.2022 tarihinde Resmî Gazete ’de 31737 sayısı ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayınlanarak 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. İlgili bültene erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yazan: Nil Özdemir | 20 Nisan 2022
Yazımızın ilk kısmında değindiğimiz üzere, tıbbi müdahalenin hukuki açıdan geçerli sayılabilmesi için hastanın teşhis ve tedaviden önce hekim tarafından bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gerekliliğinden bahsetmiştik. Bu gereklilik aynı zamanda tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması açısından da bir yükümlülüktür.
Yazan: Ayça Türkoğlu | 15 Nisan 2022
2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) ile elektrikli araçlara yönelik elektrik enerjisinin temini için şarj ünitelerinin ve şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleme alanı bulmaktadır.
Yazan: Seda Yılmaz | 08 Nisan 2022
01.04.2022 tarihinde Resmî Gazete’de 31796 sayısı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Kat Mülkiyeti Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik”) yayımlandı. Değişiklik ile tüketiciler için yeni önlemler, satıcı ve sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirilmiş oldu.