Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Gülçin Gamze Özel | 25 Şubat 2022
Son yıllarda teknolojinin ve sağlık endüstrisinin gelişmesiyle birlikte tıbbi gelişmelerde olağanüstü artışlar yaşanmıştır. Bu artışın neticesinde; hasta haklarının yasal çerçevelere oturtturulması ve bu yönde kamuoyunun da bilgi sahibi olması hukuki gelişmelere hız kazandırmıştır ve Tıp Hukuku da ön sıralarda yerini almıştır.
Yazan: Burcu Başak Boylu | 23 Şubat 2022
Anayasa Mahkemesi, yapılan bireysel başvuru neticesinde vermiş olduğu emsal karar ile iş akdinin feshi hususlarında işçinin açık rızası olmadan...
Yazan: Onur Ergün | 21 Şubat 2022
Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak ilk, 2020 yılı sonunda halka açık ortaklıklara yönelik “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesini” yayınlayan Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), bu defa ülkemizce de yakın bir zamanda taraf olunan Paris İklim Anlaşması doğrultusunda...
Yazan: Seda Yılmaz | 17 Şubat 2022
01.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de 31737 sayısı ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, Değişikliği, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirler alındı, şeklinde tanıttı.
Yazan: Emre Akarkarasu | 15 Şubat 2022
Bugüne kadar sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar;
Yazan: Fatma Subaşı | 13 Şubat 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Ocak ayı içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararı, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında ve Taahhütname Başvurusu Hakkında kamuoyu duyuruları, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı ve Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste
Yazan: Esma Bike Gökşen | 10 Şubat 2022
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafınca hazırlanmış olan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)
Yazan: Fatma Subaşı | 08 Şubat 2022
Hollanda’da faaliyet gösteren Urgenda Vakfı ve 886 vatandaş tarafından 2015 yılında, Hollanda devletine karşı dava açılmıştır. Davanın ana konusu devletin iklim değişikliğine karşı yeterli önlem almaması ve devletin iklim konusundaki ataletidir.
Yazan: Ruhat Çelik | 04 Şubat 2022
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafınca hazırlanmış olan 18 Ocak 2022 tarihinde 31723 sayılı Resmî Gazete ’de Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yazan: Kübra Sağlam | 01 Şubat 2022
Perakende ticarete kıyasla e-ticaretin sağladığı imkanlar hem tüketicinin hem de satıcının e-ticarete yönelmesini sağlarken hukuk düzeninde de birçok değişikliğin önünü açtı.