Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Ali Emre Ak | 30 Aralık 2021
Günümüzde özellikle covid-19 salgınının da etkisiyle ülkemizde üstel bir biçimde artan elektronik ticaret işlemleri birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Yazan: Fatma Subaşı | 21 Aralık 2021
Avrupa Birliği (“AB”) tarafından 11 Aralık 2019'da açıklanan Yeşil Mutabakat ile AB, karbon salınımını önce azaltmayı, sonrasında ise sıfır hale getirmeyi hedeflemiştir.
Yazan: Gülçin Doğan | 20 Aralık 2021
Mükellef adına resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini talebiyle açılan bir davada Mahkeme, Anayasa Mahkemesinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli...
Yazan: Zeynep Taydaş | 16 Aralık 2021
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulma amacıyla düzenlenen...
Yazan: Ali Emre Ak | 15 Aralık 2021
24 Ağustos 2021’de Resmî Gazete de yayınlanan 4417 sayılı Karar ile 2 Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Yazan: Zeynep Taydaş | 14 Aralık 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (‘’SGK’’) tarafından çıkarılan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
Yazan: Rümeysa Kesen | 09 Aralık 2021
5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 30.11.2021 tarihinde 7343 sayılı kanunla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Yazan: Fatma Subaşı | 03 Aralık 2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Kasım ayı içerisinde belediyeler hakkında kamuoyu duyurusu yayımlanmış ve I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda Korunması konularında seminerler düzenlenmiştir.