İklim Değişikliği Yazı Dizisi 1 -İklim Değişikliğini Önleme Konusunda Avrupa Birliği Düzenlemeleri ve Hedefleri
Yazan: Fatma Subaşı | 21 Aralık 2021

Avrupa Birliği (“AB”) tarafından 11 Aralık 2019'da açıklanan Yeşil Mutabakat ile AB, karbon salınımını önce azaltmayı, sonrasında ise sıfır hale getirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefleri yasal olarak bağlayıcı kılmak adına da Avrupa İklim Yasası düzenlenmesi önerilmiş, bu doğrultuda AB İklim Yasası 30 Haziran 2021 tarihinde Konsey tarafından imzalanarak 9 Temmuz 2021 tarihli AB Resmî Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeşil Mutabakat ve AB İklim Yasası’nın temel amacı, iklim değişikliğinin önüne geçilmesidir. AB İklim Yasası'nın 1 ve 2.maddesi 2030 yılına kadar sera gazı emisyon salınımını 1990 seviyelerine kıyasla %50-55 azaltmayı, 2050 yılına kadar da iklim nötr olma hedefini düzenlemektedir. Bu doğrultuda da ekonominin dönüşerek yeniden yapılanması öngörülmektedir. Düzenlemeler, AB üye ülkelerinin yanı sıra bu ülkelerin iş ortaklarını da etkilemekte olup Türkiye de doğrudan etkilenmektedir. 

İklim değişikliğini yaratan en önemli faktör olan emisyon, atmosfere ve yeryüzüne gaz, sıvı veya katı olarak salınan atıklardır. Enerji üretimi ve kullanımı, AB'nin sera gazı emisyonlarının %75'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle AB'nin enerji sisteminin karbondan arındırılması, AB'nin 2030 ve 2050 yılları iklim hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Sıfır karbon hedeflerine ulaşılması için, öncelikle tüm sektörlerde emisyonların azaltılması gerekiyor.

İklim değişikliği küresel bir tehdit olduğu için bütün ülkelerin ortak hareket etmesiyle sonuç alınabilecektir. Bu nedenle AB, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Paris Anlaşması aracılığıyla uluslararası ortaklarını iklim eylemi konusunda aktif olarak meşgul etmekte ve desteklemektedir. 

İklim değişikliğini önlemek için ana hedefler şu şekildedir:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek için birbirine bağlı enerji sistemleri ve daha iyi entegre edilmiş şebekeler kurmak,
  • Yenilikçi teknolojileri ve modern altyapıyı teşvik etmek,
  • Ürünlerin enerji verimliliğini ve eko-tasarımını artırmak,
  • Gaz sektörünü karbondan arındırmak ve sektörler arasında akıllı entegrasyonu teşvik etmek,
  • Tüketicileri güçlendirmek ve AB ülkelerinin enerji yoksulluğuyla mücadele etmesine yardımcı olmak,
  • AB enerji standartlarını ve teknolojilerini küresel düzeyde teşvik etmek,
  • Avrupa'nın açık deniz rüzgâr enerjisinin tüm potansiyelini geliştirmektir.

SONUÇ 

Küresel bir tehdit olan iklim değişikliğini önlemek için AB tarafından Yeşil Mutabakat ve İklim Yasası ile gerekli adımlar atılmaya başlanmış ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak düzenlemelerden AB’nin iş ortağı ülkeler de etkilenecektir. İklim değişikliği konusunda yaşanacak gelişmeleri periyodik olarak aktarmaya devam edeceğimizi bildiririz.

 

Paylaş: