Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Zeynep Taydaş | 29 Kasım 2019
İş akdinin belirli koşullar uyarınca son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Günümüz bankacılık piyasasında hacmi her gün daha da genişleyen elektronik ödeme sistemlerinin ve akabinde finansal teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinin uluslararası mevzuatlarda düzenlenip desteklenmesi ile Türk Hukuku’nda da bu sistemlere ilişkin düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
Yazan: Merve Kütükçüoğlu Karpuzcu | 12 Kasım 2019
Teknolojinin gelişmesiyle beraber globalleşen sektörler arasında dijital hizmet işletmeleri başta gelmektedir.