Artık Dijital Hizmetler Türkiye’de de Vergiye Tabi Olacak!
Yazan: Merve Kütükçüoğlu Karpuzcu | 12 Kasım 2019

Teknolojinin gelişmesiyle beraber globalleşen sektörler arasında dijital hizmet işletmeleri başta gelmektedir. Dijital piyasalar artık ülke içerisinde sınırlı kalmayıp, çok uluslu şirketler haline gelmekte ve en önemlisi de ülkeler içerisinde fiziki olarak var olmadan ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dijital hizmet sunan işletmelerin yaygınlaşması ile beraber, bu işletmelerin ticari faaliyetlerinin tabi olması gereken vergi türü, uzun zamandır tartışılmaktadır. Teklif gerekçesinde (“Gerekçe”), dijital hizmet sunan işletmelerin, faaliyette bulundukları ülkelerin kamu gelirine adil bir katkı sağlamaları gerektiğine dair genel bir kabulün olduğu, ancak ülkelerin bu alanda yaşanan hızlı gelişmelere aynı hızda yanıt veremedikleri için halen tüm dünyada uygulanan ortak bir vergilendirme rejiminin henüz oluşturulamadığı ifade edilmiştir.

Türkiye özelinde bu vergi sorunu, 24.10.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (“TBMM”) sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Teklif”) ile giderilmek istenmiştir. Teklif’in; dijital hizmet vergisi ile ilgili ilk 7 maddesi 31.10.2019 tarihinde, geri kalan maddeleri ise 01.11.2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Makalenin tamamını okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Saygılarımızla,
Aksan Hukuk Bürosu

Paylaş: