Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Emre Akarkarasu | 26 Şubat 2021
Ülkemizdeki bireylerin özellikle son dönemde başta konut ve taşıt olmak üzere sair varlık edinimlerinde özel firmalar aracılığıyla tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine dahil oldukları sıklıkla görülmektedir.
Yazan: Mendi Ojalvo Özeskinazi | 22 Şubat 2021
Bilindiği üzere, Türkiye’de marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde gerçekleştirilmekte ve başvuruya ilişkin incelemeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri uyarınca yine TÜRKPATENT tarafından yapılmaktadır.
Yazan: Mihriban Toluay | 18 Şubat 2021
23 Eylül 2020 tarih ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, doğalgaz kullanımın arttırılması amacıyla yeterlilik kriterlerini sağlayan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak üzere yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Yazan: Emre Akarkarasu | 05 Şubat 2021
3 Şubat 2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7263 sayılı Kanun”) ile birlikte hali hazırdaki teknoloji geliştirme ve ar-ge mevzuatlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.