Blog

Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.

Yazan: Almira Anıl Polat | 08 Mart 2017
4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. madde hükmü uyarınca ihbar öneli tanınmak sureti ile gerçekleştirilen fesihlerde işverenin işçiye mesai saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan iş arama izni vermesi gerekmektedir.
Yazan: Almira Anıl Polat | 03 Mart 2017
Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığı hakları bertaraf etmek için işverenler tarafından başvurulan sözleşme türlerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmeleridir.
Yazan: Almira Anıl Polat | 27 Şubat 2017
İşçinin işe devamsızlığı sık karşılaşılan sorunlardan biri olup, işçinin işe devamsızlığı her durumda işveren için haklı nedenle fesih sebebi oluşturmamaktadır.
Yazan: Almira Anıl Polat | 14 Şubat 2017
4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları uyarınca işçinin sık sık rapor almasına ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmelerinize sunarız.
Yazan: Almira Anıl Polat | 31 Ocak 2017
İşveren, işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladığı sigortalının bildirimini işe giriş bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.
Yazan: Almira Anıl Polat | 19 Ocak 2017
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420. madde hükmü uyarınca ibranamelerin geçerli olabilmesi ve olası bir yargılama aşamasında lehe kullanılabilmesi için aşağıdaki hususları taşıması gerekmektedir.
Yazan: Almira Anıl Polat | 16 Ocak 2017
İstisnalar dışında bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine uygulanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde ilgili husus “işçi özlük dosyası” başlığı ile hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunun 75. maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır.
Yazan: Almira Anıl Polat | 02 Ocak 2017
4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları uyarınca çalışma süresi içerisinde işçiye dinlenmesi ve yemek, içmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için verilmesi zorunlu olunan ara dinlenmesine ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmenize sunarız.
Yazan: Almira Anıl Polat | 29 Aralık 2016
4857 Sayılı İş Kanunu ve 8 Kasım 2016 tarihli Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik uyarınca “Analık İzinleri” konulu bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmenize sunarız.