Ruhat Çelik

Yönetici Avukat

Eğitim

İstanbul Üniversitesi – Hukuk Fakültesi

Marmara Üniversitesi – Özel Hukuk, LL.M.

Üyelikler

İstanbul Barosu

Yabancı Diller

İngilizce

Çalışma Alanları

– Aile Anayasaları
– Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
– Şirketler Hukuku
– Tüketici Hukuku

incele