Tuna Ortaylı Kazıcı, "Sanat Akımları ve Temsilcileri" konusu ile Akademi öğrencileriyle bir araya geldi.
Yazan: Aksan Hukuk Bürosu | 28 Nisan 2022

Aksan Akademi 2022’nin sekizinci haftasında gerçekleşen “Sanat Akımları ve Temsilcileri” başlıklı sunumu ile Yanköşe Çağdaş Sanat Projesi Proje Koordinatörü Tuna Ortaylı Kazıcı Aksan Akademi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kazıcı, sunumunda 20. yüzyılın en popüler sanat akımlarından bahsetti. Konuşmasında Empresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, Dadaizm, Sürrealizm, Performans Sanat, Pop Art, Kavramsal Sanat, Feminist Sanat ve YBA (Young British Artist) akımlarına değinen Kazıcı, bu akımlarda önde gelen sanatçılardan Max Ernst, Salvador Dali, Jackson Pollock, Andy Warhol, Frida Kahlo, Guerilla Girls ve Damien Hirst’ün eserlerinden ve hayatlarından kısa kesitlere yer verdi.

Sanat akımlarının dönemindeki tarihsel olaylardan etkilendiğini belirten Kazıcı, 1. Dünya Savaşı sonrasında sanat akımlarının daha fazla coğrafyaya yayılmasından bahsetti.

Kazıcı, son olarak Venedik Bienali 2022’nin Gerçeküstücülük akımının öncülerinden biri olan Leonora Carrington’ın çocuk kitabı “Milk of Dreams”den esinlendiğine değindi.

Paylaş: