Yeşil Çimento Kullanımının Teşvikine İlişkin Tebliğ Hakkında
Yazan: Nihan Zeynep Aksan | 22 Mart 2024

16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

 

Tebliğ kapsamında çevresel, teknik ve maliyet avantajı bulunan ve aynı zamanda düşük klinker ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımının teşviki ve ayrıca kamu yapım işleri ile çimento içerikli mal alım ihalelerinde uygulanacak sınırlamalar düzenleme altına alınmıştır.

 

Bu bağlamda, ilgili Tebliğ’in dördüncü maddesi uyarınca;

 

  • 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak,

 

  • 1 Ocak 2030 tarihinden itibaren kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,75 olarak sınırlandırılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olup aşağıda yer alan bağlantıdan tebliğ metnine erişim sağlayabilirsiniz:

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240316-3.htm

 

Paylaş: