Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Değişiklikleri de İçeren 8.Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda Kabul Edildi!
Yazan: Cana Taşkın | 22 Şubat 2024

16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen 8. Yargı Paketi 21 Şubat itibariyle mecliste kabul edildi. İlgili yargı paketi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) bakımından da önemli değişiklikler yer almaktadır. Yapılan değişikliklerle mevcut KVKK’nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) tam olarak uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Yeni düzenleme ile neler getirildi?

Detaylı ve önemli değişiklikler içeren tasarı kapsamında öne çıkan başlıklar; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması ve kabahatlerle ilgili hükümlerden oluşmakta olup aşağıda kısaca değinilmiştir.

  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları genişletilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler” mevcut KVKK’da, öngörülmesi durumunda açık rıza olmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenebiliyorken yeni düzenleme ile açık rıza olması veya kanunlarda yer alması durumlarında da işlenebilecek.
  •  İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanlarda, açık rıza olmasa dahi, ilgili şartlar sağlandığı takdirde kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecek.
  • Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması bakımından yeni ve ayrıntılı düzenlemeler öngörülmüştür. (9. Maddeye ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenecektir)
  • Açık rıza yurtdışına kişisel veri aktarılması için genel bir sebep olmaktan çıkartılmış olup istisnai bir hale getirilmiştir.
  • Temel olarak, kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde yurtdışına aktarım yapılabilecektir.
  • Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin (standart sözleşmeleri 5 iş günü içerisinde KVK Kurulu’na bildirmeme) yeni bir kabahat düzenlenmiştir.
  • KVK Kurulu işlemlerinin tamamına karşı tek bir yargı yolu -idari yargı yolu- belirlenmiştir.

 

Kabul edilen yargı paketinde yer alan değişikliklerin yürürlük tarihi ne olacak?

Kabul edilen yargı paketinde, açık rızaya dayalı yurt dışına veri aktarımı düzenlemeleri 1 Eylül 2024’e kadar uygulanacak, bu tarihten sonra açık rızaya dayalı yurt dışına sürekli kişisel veri aktarımı gerçekleştirilemeyecek. Diğer düzenlemeler ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1 Haziran 2024 tarihi itibariyle sulh ceza hakimlikleri önünde bulunan dosyalara ilgili hakimliklerce nihai karara bağlanacaktır.

Paylaş: