.tr Uzantılı Alan Adlarında Yeni Tahsis Süreci
Yazan: Cana Taşkın | 17 Ocak 2024

Ülkemizde .tr uzantılı alan adlarının tahsisi ve idaresi 90’lı yıllardan bu yana ODTÜ bünyesinde yer alan Nic.TR’ye aitti. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 2010’da yayınlanmasıyla birlikte (“Yönetmelik”) Nic.tr’nin yetkileri “.tr Ağ Bilgi Sistemi”ne (“TRABİS”) devredilmiş ve fakat aynı düzenlemeyle TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde faaliyete geçeceği düzenlenmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından kurulan ve kontrol edilen TRABİS, Eylül 2022’de faaliyete geçmiş; 10 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ise alan adlarının yönetiminde TRABİS bünyesinde yeni usul ve esaslar düzenlenmişti. Bu tebliğe göre tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi birkaç aşamalı olarak planlanmış ve 14.09.2023 tarihinde birinci seviye .tr uzantılı alan adları tahsisine başlanmıştı.

İlk tahsis işlemlerinde öncelik sırasıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların yürürlük tarihinde tahsisli olan alan adlarının oldu. Örneğin x.edu.tr alan adına sahip kuruma x.tr’nin tahsisi TRABİS tarafından ücretsiz ve öncelikli olarak gerçekleştirildi. (Kasım 2023 itibariye sona erdi)

İkinci aşamada öncelik kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve işçi veya işveren meslek kuruluşlarına ait oldu. (Şubat 2024 itibariyle bu sürecin bitirilmesi bekleniyor)

Üçüncü aşama olarak 15 Şubat’ta başlayacak olan dönemde, yukarıdaki öncelikli aşamalarda alınmayan com.tr, av.tr, net.tr, dr.tr, info.tr gibi alan adı sahipleri, sahip oldukları alan adının .tr uzantılı versiyonunu alabilecekler.

Son aşamada ise yukarıda değinilen süreçlerden sonra müsait olan alan adları -önceki dönemde çeşitli belgeler talep edilerek tahsis edilen alan adları- belgesiz olarak “ilk gelen alır” prensibi ile tahsis edilecek.

Paylaş: