Yeni Makina Ve Teçhizat Alımında Uygulanan Kdv İstisna Süresi Uzatıldı
Yazan: Gülçin Doğan | 21 Aralık 2022

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39. maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde ve 5746  sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar (7201 sayılı Kanunun 8 .  maddesi ile “31/12/2019” tarihine kadar olan süre “31/12/2022” tarihine kadar uzatılmıştır)  katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

21.12.2022 tarih, 32050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu istisna süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Dolayısıyla Kanun maddesinde belirtilen faaliyetlerde kullanılmak üzere teşvik belgesiz yeni makine ve teçhizat alımında 31.12.2024 tarihine kadar KDV istisnası uygulanmaya devam edilecektir.

Paylaş: