Türkiye Futbol Federasyonu'na Erişim Engelleme Yetkisi Verildi
Yazan: Merve Betül Güldaş | 14 Ocak 2022

25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna yeni ek madde eklendi. Bu madde ile, Türkiye Futbol Federasyonu ("TFF") Yönetim Kurulu’na,futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda erişimi engelleme yetkisi tanındı.

Yayımlanan düzenleme ile, Türkiye sınırları içerisindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilecektir. Ayrıca, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenemediği veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, TFF Yönetim Kurulu’na internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişim engeli getirme yetkisi tanınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde ise, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi şartı ve yayın hakkı sahibinin talebi ile TFF Yönetim Kurulu tarafından erişim engeli kararı verilebilecektir.

TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı erişim engeli kararı öncelikle Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Alınan karara karşı itiraz yolu açık olup bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecektir.

TFF Yönetim Kurulu isterse bu yetkisini erişim engeli kararını uygulamak üzere TFF bünyesinde kurulan idari birimdeki kişilere de devredebilecektir. Kanunda yetkinin idari birime devrine cevaz verilmesinden anlaşıldığı üzere, ilerde TFF Yönetim Kurulu’nun idari birim kurmak suretiyle işbu yetkiyi idari birim eliyle kullanacağı anlaşılmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Kurulu’na verilmiş olan bu yetki ile, yayın haklarının korunmasına dayanarak mahkeme kararı olmaksızın internet sitesinin içeriğine veya sitenin tümüne erişimi engelleyebileceği yönündeki yetki verilmiştir. Yeni düzenleme ile, TFF’nin hem sınırsız bir erişim engeli yetkisine hem de bu yetkisinin devredebilmesine olanak sağlanmıştır. Bu durumda idari birimde görev alacak kişilerin alanında uzman, tecrübeli, TFF kararlarına, yargı kararlarına ve mevzuata hâkim kimselerden seçilmesi gereği büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda uygulamada çelişkili kararlar ortaya çıkabilir. TFF veya idari birim tarafından karar verilmeden önce Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına incelenmesi ve bu suretle yeterli hukuki güvencenin sağlanması gerekmektedir.

Yetkinin kullanımında oldukça dikkatli ve titiz olunması gerektiği muhakkaktır. Aksi durumda tartışmaya sebebiyet verecek kararlar ortaya çıkabilir.

Paylaş: